Restaurare și Consolidare Clădire Monument Istoric, Demolare, Supraetajare Ulterioară și Conversie în Reședința Ambasadorului Republicii Federale Germane, str. Henri Coandă nr.22, București

Restaurarea și consolidarea monumentului istoric a devenit o necesitate din momentul transformării imobilului în reședință a ambasadorului Republicii Federale Germane la București. Noua funcțiune implică și modernizarea instalațiilor conform standardelor actuale, precum și utilizarea de sisteme cât mai ecologice. Astfel soluțiile tehnice adoptate pentru consolidarea structurii, în special la acțiunea seismică, țin cont pe lângă condițiile de rezistență, stabilitate și deformabilitate, și de restricțiile și permisivitățile de intervenție enunțate de studiul istoric precum și de implementarea unor tehnologii complexe și moderne de instalații cu impact semnificativ asupra rezistenței pereților de zidărie existenți.

Consolidare și Reabilitare – Clădiri Monument

Articolul reprezintă o trecere în revistă a unor lucrări de consolidare de mare anvergură efectuate asupra clădirilor monument istoric. Astfel de lucrări prezintă dificultăți sporite, fiind necesară conservarea elementelor definitorii, cu valoare culturală deosebită. Sunt trecute în revistă consolidările Palatului de Justiție, Palatului Victoria, Palatului Patriarhiei, Librăriei Cărturești-Carusel și Bisericii Evanghelice C.A. din Sibiu.

Protejarea și Punerea în Valoare a Clădirii de Patrimoniu – Biserica Evanghelică C.A. Sibiu Prin Lucrări de Conservare și Restaurare

Biserica din a suferit numeroase remedieri, lipsind însă o abordare de ansamblu asupra întregii structuri. Spre finalul anilor 2000 stabilitatea edificiului era puternic afectată, anumite elemente fiind în prag de colaps. Intervenția îmbunătățește comportarea seismică, aliniindu-se recomandărilor internaționale pentru monumente, însă nu aduce structura la normele curente de proiectare. Reabilitarea este implementată etapizat, urmărindu-se adoptarea eficientă a soluțiilor minimale de intervenție.

Consolidarea Edificiilor Existente Utilizând Tiranți Metalici

Articolul reprezintă un studiu de caz asupra utilizării tiranților metalici pentru sporirea proprietăților de ansamblu ale zidăriilor vechi. Pentru aceasta sunt trecute în revistă lucrări reprezentative de consolidare la care au fost utilizați în regim de pionierat tiranți metalici. Imobilele analizate au structura preponderent din zidărie, ajungând ca la începutul lucrărilor aceasta să se afle într-o severă stare de degradare.