Incintă de Susținere Compozită Alcătuită din Piloți Forați și Coloane Jet-Groutin. Influența Execuțiuei Asupra Construcțiilor Învecinate

Pentru adâncirea cu un nivel subteran, intrând sub  nivelul apei subterane NAS, a unei structuri civile îngropate, abandonate în centrul Capitalei (alcătuită din incintă de piloţi cvasitangenţi şi radier) s-a recurs la realizarea unei noi incinte, etanşe, în interiorul celei existente, utilizând tehnologia coloanelor injectate cu suspensie de ciment printr-un jet de presiune înaltă („jet grouting”).