Impactul realizării construcțiilor în excavații adânci asupra clădirilor existente învecinate

Pornind de la situaţiile concrete întâlnite în zona oraşului Bucureşti, se prezintă metodele utilizate de autori pentru evaluarea influenţei amplasării noilor construcţii în zone urbane, dens construite. Rezultatele calculelor sunt comparate cu măsurători realizate la sprijinirile excavaţiilor adânci şi în cadrul urmăririi tasării construcţiilor noi şi a celor aflate în „zona de influenţă” a acestora.