Metode de Evaluare a Proprietăților Zidăriilor. Încercari cu Prese Plate vs. Încercări pe Elememte Extrase – Casa Vernescu (Sudiu de caz)

Articolul reprezintă un studiu asupra metodelor de calcul și de evaluare a proprietăților zidăriilor existente, fie prin metoda testării carotelor extrase din zidărie, fie prin utilizarea in-situ a preselor plate. Lucrarea descrie în paralel cele două metode de testare alături de rezultate obținute în urma efectuării acestora. Totodată este analizată metoda indicată în P100-3/2008 de aproximarea prin calcul a proprietăților zidăriilor existente pornind de la proprietățile cărămizilor și a mortarului. Se urmărește astfel evidențierea limitărilor normativului P100-3/2008 în această privință. În final este prezentat un studiu de caz asupra expertizării Casei Vernescu. La realizarea expertizei s-au urmat indicațiile P100-3/2008, ale anexei G a P100-3/2008 și a normativului MP025/2004.