Aspecte Ale Tehnicilor de Consolidare Utilizate în Mod Curent în Domeniul Proiectării Structurale

Articolul reprezintă o trecere în revistă a principalelor tehnici de intervenție puse în mod curent în practică asupra clădirilor existente. Sunt tratate modalități de remediere ale degradărilor existente, necesitatea asigurării conlucrării unitare a imobilului și metode de îmbunătățire a capacității seismice structurale.