Consultanță

Arii de Expertiză

Consultanță tehnică

Oferim clienților noștri soluții rapide și eficiente din punct de vedere tehnic și economic pentru evaluarea și îmbunătățirea fezabilității proiectelor propuse. Experiența generală a companiei, know-how-ul profesional al echipei de proiectare, alături de rezultatele activității Departamentului de Cercetare-Dezvoltare permit analiza și definirea de soluții alternative, practice, conducând în final la alegerea unei variante optime, adaptată nevoilor clienților noștri.

Expertizare tehnică

Expertizele noastre tehnice propun, acolo unde este cazul, aducerea unei clădiri existente la un nivel de performanță contemporan prin utilizarea metodelor bazate pe performanță și consecințe. Lucrările de consolidare sunt abordate prin tehnici și soluții adecvate caracterului și tipului construcției, în funcție de:

  • importanța și destinația construcției (existentă și cea viitoare)
  • statutul de monument istoric al clădirii
  • modul și perioada în care a fost realizată construcția (monumente istorice)
  • zona geografică în care se află construcția (hazard natural)
  • implicațiile tehnico-economice pe care le atrage exercițiul consolidării

Pornind de la caracterul construcției și de la scopul urmărit, compania noastră propune soluții de consolidare bazate pe soluții tradiționale (lemn-zidărie), soluții actuale (beton armat, precomprimat, BAR, cu fibre disperse sau prefabricat) ori oțel, sau soluții de ultimă generație precum fibre de carbon, de sticlă, mase plastice, izolatori seismici sau amortizori de vibrație.

Verificare tehnică

 

Ne bazăm pe o echipă experimentată de verificatori și experți tehnici atestați. Astfel, Grupul Popp & Asociații include 10 verificatori tehnici atestați A1 (construcții beton armat) și 5 verificatori tehnici atestați A2 (construcții metalice), 1 verificator Af (investigații și proiectare geotehnică), 1 verificator de proiect atestat Ag (investigații geotehnice), 7 experți tehnici A1 și 5 experți tehnici A2, 2 experți tehnici pentru monumente istorice.

Studii tehnice preliminare

Pe lângă serviciile clasice de proiectare, ne-am definit în ultimii ani o echipă dedicată cu care putem realiza studiile de fundamentare necesare realizării unei investiții, fie că vorbim de Studii de Fezabilitate sau de studii tip „Technical Due Dilligence”. Astfel, venim în întâmpinarea nevoilor clienților noștri încă de la fazele inițiale ale unui proiect, depășind sfera generală de activitate a unui birou tradițional de proiectare.