Influenţa Excavaţiilor Adânci Asupra Construcţiilor Învecinate. Aspecte Tehnice și Administrativ-Juridice

Practica proiectării şi a execuţiei infrastructurilor adânci în zone urbane din România a evidenţiat posibilităţile actuale ale proiectării geotehnice şi progresele tehnologiilor de execuţie, precum şi unele contradicţii faţă de prevederile normativului NP 120-06.