What’s New

Stories about the projects that we work on, the technologies that we use and the events that we take part in

22 Jul 2008
Incintă de Susținere Compozită Alcătuită din Piloți Fora...
Pentru adâncirea cu un nivel subteran, intrând sub  nivelul apei subterane NAS, a unei structuri civile îngropate, abandonate în centrul Capitalei (a...
15 Jun 2007
Calculul forței seismice pentru construcții provizorii
Prezentul articol tratează un subiect evitat până în prezent de normele româneşti în vigoare şi anume forţa seismică de calcul pentru o construcţie ...
31 Mar 2007
Impactul realizării construcțiilor în excavații adânci asu...
Pornind de la situaţiile concrete întâlnite în zona oraşului Bucureşti, se prezintă metodele utilizate de autori pentru evaluarea influenţei amplasări...
22 Apr 2004
Charles de Gaulle Square Office Building – Design and Exe...
In Charles de Gaulle Square in Bucharest, an office building is being built, with a height of 5 basements, ground floor and 17 floors. Currently the structure ...
30 Mar 2001
Framing of masonry with reinforced concrete frames

Behavior of the reinforced concrete frame, in various variants, in relation to the masonry panel.