Utilizarea fibrelor în combinație cu armătura tradițională. Metode de calcul. Analiză economică pentru parcări subterane.

Pentru anumite clase de expunere ale elementelor din beton armat este necesar controlul strict al stării de fisurare. Gradul de fisurare poate fi redus prin utilizarea unor cimenturi cu adaosuri care au degajare de căldură mai redusă şi hidratare mai lentă, prin limitarea raportului A/C sau prin utilizarea aditivilor reducători de contracţii.