Consolidarea structurii de susținere a Reactorului de Cracare Catalitică din cadrul Rafinăriei Petrobrazi, Ploiești Prin transformarea structurii metalice în sistem de tip cadre cu noduri rigide și sporirea amortizării structurii folosind amortizori vâscoși

Articolul de față realizează o prezentare a soluției de consolidare a structurii care susține reactorul de cracare catalitică din cadrul Rafinăriei Petrobrazi. Structura metalică zăbrelită a fost proiectată și construită în anii 1965-1968, după normele americane de la acea vreme. Se intenționează mărirea capacitătii reactoului existent, crescând astfel cu cca. 43% greutatea acestuia. A fost nevoie de o solutie care să țină cont de atingerea mai multor desiderate, atât de natură tehnică, cât și de natură tehnologică.

Prezentare Proiect Imobil de Birouri “Green Gate Office Building”

Articolul descrie soluțiile tehnice utilizate pentru realizarea structurii de rezistență a imobilului de birouri “GREEN GATE OFFICE BUILDING”, situat în B-dul Tudor Vladimirescu, sector 5, București. Pe verticală clădirea este compusă din patru subsoluri, parter, unsprezece etaje şi etaj tehnic retras, înălțimea totală supraterană fiind de aproximativ 52,40 metri.