Modificarea Perioadei Fundamentale a Construcţiilor cu Mai Multe Niveluri Subterane, în Funcţie de Modul de Conlucrare cu Terenul Considerat în Calcul

Dimensionarea elementelor de rezistenţă ale unei structuri este strâns legată de aprecierea corectă a parametrilor dinamici ale acesteia. Modelarea conlucrării teren-structură a devenit esenţială în proiectarea curentă a clădirilor datorită, în special, influenţei pe care o are asupra perioadei proprii de vibraţie.