Interpretarea încercărilor cu forţe orizontale a piloților instrumentați

Lucrarea descrie rezultatele obținute în urma interpretării măsurătorilor pe un pilot de probă instrumentat încărcat orizontal. Analiza rezultatelor permite o primă comparație între comportamentul piloților solicitați la forțe orizontale, ipotezele de calcul admise de normele românești și determinarea parametrilor pentru

Evaluarea tasărilor admisibile ale clădirilor existente în vecinătatea unor construcţii în curs de execuţie

Se analizează comparativ tasările admisibile recomandate în norme şi în literatura tehnică pentru diferite tipuri de structuri. Pentru construcţiile existente, situate în vecinătatea unor clădiri noi, în curs de execuţie, se propune afectarea limitelor de tasare recomandate în norme cu factorul de “asigurare” la risc seismic (R). Se studiază efectul acestor tasări reduse asupra structurii unor clădiri de tip curent.