Probleme Legate de Proiectarea Infrastructurii Unui Complex de Construcţii de Dimensiuni Excepţionale: Dâmboviţa Center Bucureşti

Un complex multifuncţional de clădiri de o anvergură nemaiîntâlnită în România având 6 niveluri de subsol general, parter şi 4 etaje, incluzând şi două turnuri de 35 respectiv 28 etaje, totalizând circa 650.000 m2 suprafaţă desfăşurată, se află în faza de proiectare şi execuţie în centrul Bucureştiului, ca o extindere şi o alipire la construcţia existentă „Casa Radio”.