Traian Popp

Fondator

Scurtă Biografie
1933-2021

CÂTEVA DATE IMPORTANTE

 • Absolvent al Colegiului Național Sfântul Sava și, în 1956, al Institutului de Construcții București
 • Între anii 1956 și 1959 a activat la Institutul de Proiectare București și apoi, până în 1993, la Institutul de Proiectări Carpați
 • În anul 1984 a obținut titlul științific de doctor inginer susținând teza „Structuri celulare curbe”
 • Din 1994 a fost partener al Acad. Prof. Panaite Mazilu, înființând firma de proiectare Aedificia MP
 • În anul 2002 a fondat, alături de Dragoș Marcu și Mădălin Coman, biroul de proiectare Popp & Asociații

MEMBRU AL

 • Academiei de Științe Tehnice din România
 • International Association for Shell and Spatial Structures
 • Asociației Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri
 • Comisiilor de atestare a verificatorilor și ai experților tehnici ai MDRAP
 • Colectivelor de evaluare și/ sau avizare a MDRAP și a Comisiei Monumentelor Istorice

Domnul Prof. Dr. Ing. Traian Popp s-a  născut  la  22  ianuarie  1933  în  București. După  absolvirea  Colegiului  Național  Sfântul Sava  a  urmat cursurile Institutului de Construcții București într-o perioadă  extrem de agitată, marcată de profunde reorganizări ale sistemului de învățământ. Traian Popp a absolvit cursurile Facultății de Construcții în anul 1956 după care, timp de 3 ani, a activat în cadrul Institutului de Proiectare București.

Între 1959 și până în 1993, dl. Traian Popp a lucrat la Institutul de Proiectări Carpați, unde și-a și finalizat în mod formal cariera profesională. Ulterior, începând cu 1994 a devenit coasociat al biroului de proiectare Aedificia MP, alături de dl. Acad. Prof. Dr. Panaite Mazilu.

În cei peste 60 de ani de activitate, dl. Traian Popp s-a dedicat nu numai activității de proiectare, ci și celei didactic-științifice. Astfel, și-a împărtășit experiența în cadrul Institutului de Arhitectură „Ion Mincu”, unde a predat între 1962 și 1996 cursuri de Teoria Structurilor. În anul 1984 a obținut titlul știintific de doctor  inginer susținând teza „Structuri Celulare Curbe”.

În  decursul activității sale inginerești, dl. Traian Popp a luat parte la elaborarea unui număr impresionant de proiecte, adesea pentru obiective de mare importanță precum Palatul Parlamentului, Sala Palatului, Teatrul Național din București sau Televiziunea Română. Totodată, dl. Traian Popp a elaborat și proiecte în afara României, respectiv proiectarea stațiunii Porto-Caras din Grecia, a Hipodromului din Abu-Dhabi sau a Hotelului Intercontinental din Atena.

Activitatea sa îndelungată îl plasează drept unul dintre cei mai reprezentativi ingineri proiectanți români, contribuția sa materializându-se atât prin soluțiile tehnice îndrăznețe și inovative propuse și implementate, cât și prin rolul de mentor, model și sursă de inspirație pentru generații de ingineri tineri ce s-au dezvoltat sub îndrumarea sa.

,,,,
Tinerii se preocupau mai mult de meserie, nu aveau altă supapă. Se năștea un fel de pasiune a meseriei care acum a dispărut.
Traian Popp
Proiecte

Dr. ing. Traian Popp a elaborat direct sau în cadrul colectivelor de proiectare un număr impresionant de proiecte, pentru obiective de cea mai mare importanță:

 • Palatul Parlamentului (alături de Alexandru Cișmigiu și Mircea Mironescu)
 • Sala Palatului
 • Teatrul National „Ion Luca Caragiale” din București
 • Televiziunea Română
 • Charles de Gaulle Plaza

Clădiri proiectate în alte țări:

 • Universitatea din Alger
 • Complex Hotelier 2000 locuri Porto Caras – Halkidiki
 • Hotelul Intercontinental Atena
 • Hotelul Intercontinental Creta
 • Ambasada României din Bonn, RFG
 • Hipodromul din Abu-Dhabi
Solutii originale
 • calcul la acțiunea vântului, fundații în pământuri sulfuroase (blocul Macul Roșu, anexe la Opera București, noul Far din Constanța)
 • plăci ortotrope, calcul eforturi pe două direcții
 • dale din beton precomprimat, comportare plastică, încercări dinamice și verificare în timp (cinematograful Chibrit, București)
 • fundații flotante pe un strat de argilă tare, chesoane, efectul temperaturii asupra consolelor, îmbunătățiri tehnice ale pretensionării (cinematografele Coșbuc, Floreasca, Melodia, Basarab din București)
 • calculul elementelor pretensionate pe trei direcții, soluții de prefabricare, secțiunea optimă și pretensionarea optimă, terenuri macroscopice (cinematograful Flamura)
 • grinzi simple, soluții de prefabricare, migrarea pretensionării (Cinematograful Luceafărul)
 • soluția cu stâlpi în „V”, rezolvare cinematică specială în sensul că rezultanta acțiunii seismice este preluată printr-o triangulație, în așa fel încât momentele încovoietoare din parter sunt foarte mici (blocul Unic, Bdul. Bălcescu, București)
 • grinzi cu zăbrele cu probleme antifoc; analiză dinamică; goluri de scări; chesoane; planșee ortotrope; programe de calcul pentru planșee, grinzi; rigiditate variabilă; absorbția răsucirii cadrelor; acțiunea statică și dinamică a vântului asupra turnului televiziunii, torsiune, rezonanța antenei, testul în tunelul aerodinamic, console conice (blocul Studio–Amzei, blocul Baby, blocul turn Toporași din București, 130 de apartamente din Galați; clădirea Televiziunii Române);
 • fundații cu egalizarea deformațiilor, calculul centrului de rigiditate și al efectului de torsiune; portal ortotrop conic (Teatrul Național „Ion Luca Caragiale” din București);
 • calculul liniar și plastic la seism și rafale de vânt pentru elemente forfecate (hoteluri de la malul mării din stațiunea Neptun, 15–20 de etaje)
 • structură elastică, absorbirea energiei seismice prin cadre ductile și sistem tip fagure la nivel curent (complexul Belvedere din Neptun – Olimp)
 • structură cu planșee celulare și elemente prefabricate, comportarea la acțiuni dinamice (clădirea Academiei „Ștefan Gheorghiu” din București – actualmente Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației din cadrul Universității „Politehnica” București)
Expertize tehnice
 • structuri celulare (șapte spitale regionale din România)
 • cupolă cu arce tensionate (Sala Palatului)
 • structură cu acoperiș cilindric cutat pretensionat (Aeroportul Popești-Leordeni – hangar cu deschiderea de 62,5 m și înălțimea de 12 m)
 • suprafețe cu seduri (Țesătoria din Iași)
 • grinzi elicoidale cu secțiunea variabilă (Hotel Nord)
 • analiza răspunsului dinamic pe accelerograme simulate, cadre ductile, structuri mixte (Universitatea din Alger; complex hotelier de 2.000 de locuri în stațiunea Porto-Caras din Halkidiki, Grecia)
 • analiza teoretică și experimentală a capacității de disipare a energiei structurii (structura hotelului Intercontinental din Atena, 80 m înălțime, cu panouri mari prefabricate tip Larsen-Nielsen)
 • structură cu retrageri (structura complexului Hotelului Intercontinental din Creta)
 • disipatori de energie (Hipodromul din Abu-Dhabi; Ambasada României din Bonn; structura de rezistență a Palatului Parlamentului – proiectată în colaborare cu prof. Alexandru Cișmigiu și ing. Mircea Mironescu)
 • structura de rezistență formată din trei nuclee de beton armat dispuse la 120 grade (forma în plan a clădirii fiind circulară), cadre metalice pe direcție radială și circulară; stâlpii cadrelor lipsesc în parter; zonele dintre nuclee sunt suspendate prin intermediul unor tiranți metalici; sarcina tiranților este preluată de o structură metalică spațială de acoperiș, ancorată în nuclee de beton; planșee din grinzi metalice și placă de beton armat de 15 cm grosime, pe zona laterală dintre tuburi, respectiv sub forma de dală groasă de 30 cm din beton armat pe zona centrală; placă circulară de 14 m diametru, care reazemă pe contur, parțial pe pereții interiori ai nucleelor și partial pe grinzi din beton armat de 35×75 cm, dispuse circular, între tuburi (clădire de birouri – Sediul Administrativ Porsche[4]: D+P+7E);
 • execuție în sistem top-down, adâncimea săpăturii 16,20 m, înălțimea deasupra terenului 70 m (clădire de birouri Charles de Gaulle Plaza 5S+P+17E, București)