Consolidarea structurii de susținere a Reactorului de Cracare Catalitică din cadrul Rafinăriei Petrobrazi, Ploiești Prin transformarea structurii metalice în sistem de tip cadre cu noduri rigide și sporirea amortizării structurii folosind amortizori vâscoși

Categorie

Articole tehnice